उत्तर पत्रिका : धम्मज्ञान ऑनलाईन महापरीक्षा 2023

राज्यस्तरीय धम्मज्ञान ऑनलाईन महापरीक्षा ही बुद्ध आणि त्यांचा धम्म ग्रंथ आणि धम्म भारत वेबसाईटवर आधारित परीक्षा होती.

answer-sheet-dhammadnyan-exam
राज्यस्तरीय धम्मज्ञान ऑनलाईन महापरीक्षा 2023

प्रबुद्ध टीव्ही आणि संबोधी टूर्स द्वारे आयोजित राज्यस्तरीय धम्मज्ञान ऑनलाईन महापरीक्षा ही 29 ऑक्टोबर 2023 रोजी यशस्वीपणे पार पडली.

या परीक्षेमध्ये 2087 परीक्षार्थींनी नोंदणी केली होती. तथापि 1573 स्पर्धकांनी (75.37%) पेपर यशस्वीपणे सोडवला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित बुद्ध आणि त्यांचा धम्म ग्रंथ आणि धम्म भारत वेबसाईट वरील 30 लेख या परीक्षेचा अभ्यासक्रम म्हणून ठेवण्यात आले होते. 100 गुणांची आणि 50 प्रश्नांची ही परीक्षा होती. या लेखामध्ये तुम्हाला परीक्षेतील प्रश्न आणि त्यांची अचूक उत्तरे, सोबतच त्यांचे संदर्भ देण्यात आले आहेत.

या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी, पूज्य भंते नागसेन (औरंगाबाद), आद. पांडुरंग डांगे (मुंबई), आद. संदेश हिवाळे (जालना), आद. एस.एल. सिंह (लखनऊ), आद. राहुल घोडेस्वार (अकोला), आद. विजय भेले (अकोला), आद. सुखदेव वानखडे (अकोला), आद. सुनिता वानखेडे (रत्नागिरी), आद. प्रवीण जामनिक (अकोला) या मान्यवरांनी कष्ट घेतले. 

 

आयोजकांनी या उत्तरपत्रिकेत परीक्षेत आलेले मूळ प्रश्न, त्यात दिलेले चार पर्याय आणि त्यातील अचूक पर्याय दिले आहेत. या सोबतच त्या सर्व प्रश्नांचे संदर्भ सुद्धा दिले आहेत. जोडलेल्या संदर्भात प्रश्नाचा खंड, त्यातील भाग, कोणते प्रकरण, कोणता बिंदू यासारखी इत्यंभूत माहिती दिली आहे.


परीक्षेतील 50 प्रश्न आणि त्यांची संदर्भासह उत्तरे


1. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे बौद्ध विचारधारेकडे केव्हा वळले?

A) चौथ्या वर्गाची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर ✅
B) परदेशांतून शिक्षण घेऊन परतल्यानंतर
C) धर्मांतराच्या घोषणेनंतर
D) जागतिक बौद्ध धम्म परिषदेत सहभागी झाल्यानंतर

 

संदर्भ : प्रस्तावना (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


2. ‘जर एखाद्या विज्ञाननिष्ठ आधुनिक व्यक्तीला एखादा धर्म हवा असेल तर त्याला बुद्धांच्या धम्माशिवाय पर्याय नाही’ असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत केव्हा बनले?

A) बौद्ध धर्माचा अभ्यास केल्यानंतर
B) हिंदू व बौद्ध धर्माचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यानंतर
C) इस्लाम, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख व पारशी धर्मांचा अभ्यास केल्यानंतर
D) सर्व प्रमुख धर्मांचा अभ्यास केल्यानंतर ✅

 

संदर्भ :  प्रस्तावना (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


3. महाभारतातील पात्रे न आवडण्यामागे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कोणती उदाहरणे सांगितली आहेत?

अ) भीष्म आणि द्रोण पाखंडी असल्यामुळे
ब) कृष्णाचा दगाबाजीवर विश्वास असल्यामुळे
क) परशुरामाने कर्णाला शाप दिल्यामुळे
ड) कृष्णाचे जीवन फसवेगिरीचे असल्यामुळे

A) अ, ब आणि क
B) अ, क आणि ड
C) अ, ब आणि ड ✅
D) वरील पैकी सर्व

 

संदर्भ :  प्रस्तावना (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


4. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, बुद्धांचे जीवन आणि शिकवण सुसंगतपणे समजून घेण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या चार बाबी चर्चेसाठी घेण्यायोग्य आहेत?

A) १. विनयपिटक, २. अभिधम्मपिटक, ३. सुत्तपिटक आणि ४. बुद्ध आणि त्यांचा धम्म
B) १. परिव्रजा २. चार आर्यसत्य ३. आत्मा, कर्म व पुनर्जन्म आणि ४. भिक्खू संघ ✅
C) १. त्रिपिटक, २. बुद्ध लीला ३. बुद्ध आणि त्यांचा धम्म आणि ४. बुद्ध चरित्र
D) वरीलपैकी एकही नाही

 

संदर्भ : परिचय (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


5. सिद्धार्थ गौतम यांनी परिव्रज्या घेतली, कारण…

A) त्यांनी जीवनात प्रथमतःच रोगी व्यक्ती, वृद्ध व्यक्ती व मृत व्यक्ती बघितल्या
B) शाक्य आणि कोलिय यांच्यात नदीच्या पाण्यावरून झालेला संघर्ष ✅
C) कौटुंबिक कलह
D) ज्ञानप्राप्ती करण्याच्या उद्देशाने

 

संदर्भ : खंड – 1, भाग – 1, प्रकरण – 14 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


6. शांततेची वार्ता कळल्यानंतर सिद्धार्थ गौतम घरी का परतले नाही?

A) सामाजिक संघर्षाच्या समस्येचे उत्तर सिद्धार्थ गौतमास शोधायचे होते
B) आप-आपसातील संघर्षच जगातील सर्व दुःखाचे मूळ असल्याचे लक्षात आल्याने
C) युद्ध जरी संपले असले, तरी त्यांच्या पुढील प्रश्न सुटला नाही असे त्यांना वाटत असल्याने
D) वरीलपैकी सर्व ✅

 

संदर्भ : खंड – 1, भाग – 2, प्रकरण – 6 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


7. योग्य जोड्यांचा गट ओळखा

1) वेद –         अ) केवळ कल्पनांवर आधारलेले साहित्य
2) ब्राह्मणे –    ब) ओसाड वाळवंटाप्रमाणे निरुपयोगी
3) उपनिषदे – क) खऱ्या जीवनमार्गास विरोध

A) 1-ब, 2-अ, 3-क
B) 1-ब, 2-क, 3-अ ✅
C) 1-क, 2-ब, 3-अ
D) 1-अ, 2-ब, 3-क

 

संदर्भ : खंड – 1, भाग – 5, प्रकरण 1 ते 4 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


8. पुढील मत कोणाचे आहे?

“पूर्वजन्मी आणि या जन्मीच्या दुष्कर्मामुळे आत्म्याला पुनर्जन्म घ्यावा लागतो म्हणून माणसाने तपश्चर्यने दुष्कर्मातीत व्हावे.”

A) गौतम बुद्ध
B) कपिल मुनी
C) वर्धमान महावीर ✅
D) मक्खली गोसाल

 

संदर्भ : खंड – 1, भाग – 6, प्रकरण – 1, बिंदू – 7 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


9. बुद्धांनी काय त्याज्य ठरविले नाही?

अ. वेद प्रामाण्यावर विश्वास
आ. आत्म्यावर विश्वास
इ. आत्म्याचा पुनर्जन्म
ई. कार्यकारणभाव सिद्धांत
उ. चातुर्वर्ण्य व्यवस्था
ऊ. ईश्वरावरील विश्वास
ए. निब्बाण

A) आ, ई, ऊ, ए
B) केवळ उ
C) ई आणि ए ✅
D) अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, आणि ए

 

संदर्भ : खंड 1, भाग – 7, प्रकरण – 1, (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


10. ब्रह्म सहंपतीस भगवान बुद्धांनी खालीलपैकी काय म्हणून संबोधले आहे?

A) मानवश्रेष्ठ ✅
B) देवश्रेष्ठ
C) त्रिलोकश्रेष्ठ
D) ब्रह्मश्रेष्ठ

 

संदर्भ : खंड – 2, भाग – 1, प्रकरण – 1, बिंदू – 17 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


11. “धम्माचा केंद्रबिंदू माणूस आहे आणि जगात माणसाचे माणसाशी नाते” हे धम्माचे पहिले अधिष्ठान आहे, तर दुसरे अधिष्ठान कोणते?

A) जीवनात संघर्ष टाळणे
B) मध्यम मार्ग
C) मनुष्य दुःखात व दारिद्र्यात आहे आणि जगातून हे दुःख नाहीसे करणे
D) ईश्वर आणि आत्म्यावरील विश्वास समाप्त करणे

 

संदर्भ : खंड – 2, भाग – 2, प्रकरण – 2, बिंदू – 17 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


12. “वरिष्ठाची आज्ञा किंवा वैयक्तिक फायदा हे सम्यक् वाचेचे प्रमाण होय.”

वरील विधानाचा आशय कशामध्ये आहे?

A) सम्यक वाचा
B) सम्यक कर्मांत
C) सम्यक व्यायाम
D) वरीलपैकी नाही ✅

 

संदर्भ : खंड – 2, भाग – 2, प्रकरण – 4, बिंदू – 27 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


13. भगवान बुद्धांनी वेळू-वनात खालीलपैकी कोणाला धम्म दीक्षा दिली?

A) काश्यप बंधू
B) सारीपुत्त आणि महामोग्गलायन ✅
C) राजा प्रसेनजित
D) वरीलपैकी नाही

 

संदर्भ : खंड – 2, भाग – 3, प्रकरण – 3, बिंदू – 26 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


14. गौतम बुद्धांचे खालील वाक्य पूर्ण करा.

“मी भडकलेल्या अग्नीत प्रवेश करेन, पण _____ साध्य केल्याशिवाय मी घरी परतणार नाही!

A) निब्बाण
B) जगाचे सुख
C) माझे उद्दिष्ट ✅
D) ज्ञानप्राप्ती

 

संदर्भ : खंड – 2, भाग – 4, प्रकरण – 7, बिंदू – 8 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


15. खालीलपैकी सामाजिक क्रांतीचे/ची उदाहरण/णे कोणते/ती?

i) उपाली न्हाव्यास धम्मदीक्षा
ii) सुनीत नावाच्या भंग्यास धम्मदीक्षा
iii) सोपाक आणि सुप्पीय या अस्पृश्यांना धम्मदीक्षा
iv) सुमंगल इत्यादी हीन जातीतील लोकांची धम्मदीक्षा
v) महारोगी सुप्रबुद्धास धम्मदीक्षा

A) फक्त (i) ते (iv)
B) फक्त (iii) आणि (iv)
C) फक्त (v)
D) वरीलपैकी सर्व ✅

 

संदर्भ : खंड – 2, भाग – 6 प्रकरण 1 ते 5 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


16. जगातील पहिली भिक्खूनी कोण होती?

A) यशोधरा
B) आम्रपाली
C) महाप्रजापती ✅
C) अमिता

 

संदर्भ : खंड – 2, भाग – 7, प्रकरण 1, बिंदू – 26 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


17. गार्ग्य मैत्राणीपुत्र म्हणून कोणास ओळखले जाते?

A) राजा प्रसेनजित
B) उद्दकरामपुत्त
C) जीवक
D) अंगुलिमाल ✅

 

संदर्भ : खंड – 2, भाग – 8, प्रकरण – 2, बिंदू – 24 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


18. योग्य जोड्यांचा गट ओळखा.

1) धम्म संगीतीचे अध्यक्ष        अ) भदंत उपाली
2) धम्माचे पठण                      ब) राजगृह
3) विनयाचे पठण                    क) भदंत काश्यप
4) प्रथम धम्म संगीती स्थान    ड) भदंत आनंद
.                                           इ) कुशिनारा

 

A) 1-क, 2-ड, 3-अ, 4-इ
B) 1-क, 2-ड, 3-अ, 4-ब ✅
C) 1-ड, 2-क, 3-अ, 4-ब
D) 1-क, 2-ड, 3-अ, 4-इ

 

संदर्भ : खंड – 3, भाग – 1, प्रकारण – 1, बिंदू – 16 ते 20 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


19. बुद्धांनी न्याय, प्रेम (मैत्री), स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्वाची शिकवण दिली परंतु आधुनिक लेखकांनी या संदेशांना गाडून टाकले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांना उजागर केले. त्याला बुद्धांचा कोणता संदेश म्हणतात?

A) बुद्धांचा सामाजिक संदेश
B) बुद्धांचा धार्मिक संदेश
C) बुद्धांचा राजकीय संदेश
D) बुद्धांचा क्रांतिकारी संदेश

 

संदर्भ : खंड – 3, भाग – 2, प्रकरण – 1, बिंदू – 21 ते 28 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


20. खालीलपैकी निब्बाण (निर्वाण) संबंधित अचूक नसलेल्या संकल्पना कोणत्या?

i) इंद्रिय भुकांचे शमन
ii) प्राण्याचे सुख म्हणजे निब्बाण
iii) आत्म्याचा मोक्ष
iv) विकारांच्या ज्वालावर निघ्रह साधने
v) जिवंतपणी निब्बाण प्राप्त करता येते.
vi) निब्बाण म्हणजे अष्टांगमार्ग
vii) सर्व मानवी विकार मालविने

A) ii, iv, v आणि vi,
B) i, iii, आणि vii ✅
C) ii, iv, v, vi, आणि vii
D) i, iii, iv, आणि vii

 

संदर्भ : खंड – 3, भाग – 3, प्रकरण – 3 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


21. बुद्धांचा हेतूवाद सिद्धांत खालीलपैकी कोणता आहे?

1) मनुष्य बुद्धीवादी बनवणे.
2) स्वातंत्र्य सत्याचा शोध घेणे.
3) मिथ्या विश्वासाची मुख्य कारणांची मूळ नष्ट करणे.

A) 1 आणि 2 बरोबर
B) 2 आणि 3 बरोबर
C) 1 आणि 3 बरोबर
D) 1, 2, व 3 बरोबर ✅

 

संदर्भ : खंड – 3, भाग – 4, प्रकरण – 1, बिंदू – 17,18,19 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


22. ब्राह्मणांना अभिप्रेत असलेली प्रज्ञा आणि बुद्धांना अभिप्रेत असलेली प्रज्ञा यांमध्ये भेद/महदंतर आहे. हा भेद भगवान बुद्धांनी कोणत्या निकायातील प्रवचनात स्पष्टपणे मांडला आहे?

A) दिघनिकाय
B) संयुक्तनिकाय
C) खुद्दकनिकाय
D) अंगुत्तरनिकाय ✅

 

संदर्भ : खंड – 3, भाग – 5, (ब) प्रकरण – 3 बिंदू – 6 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


23. खालीलपैकी योग्य नसलेले मत ओळखा.

A) धर्म (Religion) हा सार्वजनिक नसून तो वैयक्तिक असतो.
B) धम्म म्हणजे सदाचरण होय.
C) मनुष्य एकटाच असला तर त्याला धम्माची आवश्यकता नाही.
D) धर्माला (Religion) सार्वजनिक जीवनात अवसर दिले पाहिजे.

 

संदर्भ : खंड – 4, भाग – 1, प्रकरण – 2 बिंदू – 12 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


24. तथागत बुद्धांनी सांगितलेल्या कर्म सिद्धांताच्या अनुषंगाने खालील दिलेल्या मतांपैकी अयोग्य मत सांगा.

A) कर्माचा वर्तमान जीवनावर परिणाम होतो.
B) पुनरुत्पत्ती झाल्यास कर्माच्या परिणामापासून मुक्त होता येत नाही.
C) पाप कर्माचा क्षय झाल्याने दुःखाचा उच्छेद होतो. ✅
D) गत जन्मीच्या कर्माचा सिद्धांत बुद्ध सांगत नाहीत.

 

संदर्भ : खंड – 4, भाग – 2, कर्म प्रकरण – 3, बिंदू – 13 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


25. अहिंसा परमो धर्म: हा सिद्धांत कोणत्या धर्मात आहे?

A) बौद्ध
B) जैन ✅
C) हिंदू
D) शीख

 

संदर्भ : खंड – 4, भाग – 2, अहिंसा, प्रकरण – 2, बिंदू – 8 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


26. अष्टांग मार्गापैकी श्रेष्ठ जीवनाची प्रस्तावना आणि गुरुकिल्ली कशास संबोधले आहे?

A) सम्यक स्मृती
B) सम्यक समाधी
C) सम्यक कर्म
D) यापैकी नाही ✅

 

संदर्भ : खंड – 4, भाग – 4, धम्मावरील प्रवचने प्रकरण – 1, बिंदू – 2 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


27. खालीलपैकी कोणते पद भिक्खू म्हणून 10 वर्षे घालविल्याशिवाय प्राप्त होत नाही?

A) उपाध्याय ✅
B) अर्हत
C) श्रामणेर
D) आचार्य

 

संदर्भ : खंड – 5, भाग – 1, प्रकरण – 2, बिंदू – 25 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


28. भिक्खू संबंधित खालीलपैकी अचूक असलेले मत कोणते?

अ) भिक्खू हा तपस्वी असतो.
ब) भिक्खूला जात नसते.
क) एकदा भिक्खू झाल्यावर तो नेहमीच भिक्खू असतो.
ड) भिक्खूस पंचशीलाचे पालन सक्तीचे नसते.
ई) भिक्खू हा ब्रह्मचर्याचे पालन करतो.
फ) भिक्खू होण्यास उपसंपदा घ्यावी लागते.

A) अ, क, आणि फ
B) ब, क, ई आणि फ
C) ब, ई, आणि फ ✅
D) अ, ब, क, आणि ई

 

संदर्भ : खंड – 5, भाग – 2, प्रकरण – 1 ते 4 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


29. बुद्धांचा धम्म हा माणसाला आपल्या _________ नाश कसा करता येईल हे शिकवितो.

A) पापाचा
B) अज्ञानाचा
C) विकारांचा समूळ
D) दुःखाचा ✅

 

संदर्भ : खंड – 5, भाग – 3, प्रकरण – 2, बिंदू – 20 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


30. गृहस्थासाठीचे विनय यावर बुद्धांचे विचार कोणत्या सुत्तात समाविष्ट आहेत?

A) सियालवाद सुत्त ✅
B) रतन सुत्त
C) पराभव सुत्त
D) महामंगल सुत्त

 

संदर्भ : खंड – 5, भाग – 5, प्रकरण – 2, बिंदू – 1 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


31. पतीगृही जाणाऱ्या मुलींना उद्देशून तथागत गौतम बुद्धांचा उपदेश, बुद्ध आणि त्यांचा धम्म ग्रंथातील कोणत्या खंडात आणि भागात समाविष्ट आहे?

A) पंचम खंड, भाग – 5 ✅
B) षष्ठ खंड, भाग – 4
C) सप्तम खंड, भाग – 1
D) चतुर्थ खंड, भाग – 4

 

संदर्भ : खंड – 5, भाग – 5, प्रकरण – 8, बिंदू – 7 ते 13 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


32. भगवान बुद्धांना त्यांच्या अनुयायांनी दिलेल्या दानाच्या योग्य जोड्या लावा.

1) राजा बिंबिसार      अ) आम्रवन
2) अनाथपिण्डक      ब) पूर्वाराम विहार
3) जीवक                क) वेळुवन
4) विशाखा              ड) जेतवन

A) 1 – ड, 2 – ब, 3 – अ, 4 – क
B) 1 – क, 2 – ड, 3 – अ, 4 – ब ✅
C) 1 – ड, 2 – अ, 3 – ब, 4 – क
D) 1 – क, 2 – ड, 3 – ब, 4 – अ

 

संदर्भ : खंड – 6 भाग – 1, प्रकरण – 1 ते 5 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


33. तथागत भगवान बुद्धांवर कोणत्या स्त्रीने अनैतिकतेचा आरोप लावला होता?

A) आम्रपाली
B) किसा गौतमी
C) चिंचा ✅
D) यापैकी नाही

 

संदर्भ : खंड – 6, भाग – 2, प्रकरण – 5 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


34. “जगात शोषण सुरू आहे आणि श्रीमंत लोक अधिक श्रीमंत केले जात आहेत, व गरीब अधिक गरीब केले जात आहेत,” असे विचार कोणी मांडले?

A) तथागत गौतम बुद्ध
B) कार्ल मार्क्स ✅
C) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
D) वर्धमान महावीर

 

संदर्भ : खंड – 6, भाग – 3 प्रकरण – 4, (3), बिंदू – 4 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


35. कोणत्या राजाच्या सांगण्यावरून सैनिकांना भिक्खू संघात प्रवेश निषिद्ध करण्याचा नियम बनविण्यात आला होता?

A) राजा बिंबिसार ✅
B) राजा प्रसेनजीत
C) राजा अजातशत्रू
D) राजा शुद्धोधन

 

संदर्भ : खंड – 6 भाग – 3 बिंदू 5 आणि 16 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


 36. तथागत गौतम बुद्धांनी धम्म प्रचारासाठी कोणत्या भागात जीवनभर प्रवास केला होता?

A) संपूर्ण जम्बुद्वीप
B) सामान्यतः पूर्व भारत
C) सामान्यतः ईशान्य भारत
D) सामान्यतः उत्तर भारत ✅

 

संदर्भ : खंड – 7, भाग – 1, प्रकरण – 2, बिंदू – 6 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


37. धम्म सेनापती म्हणून कोणाला ओळखल्या जात असे?

A) भदंत सारिपुत्त आणि भदंत महामोग्गलायन ✅
B) सम्राट अशोक आणि सम्राट हर्षवर्धन
C) राजा बिंबिसार आणि राजा प्रसेनजित
D) भंदत आनंद आणि भदंत उपाली

 

संदर्भ : खंड – 7, भाग – 1, प्रकरण – 5, बिंदू – 18 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


38. तथागत भगवान बुद्धांचे महापरिनिर्वाण वयाच्या कितव्या वर्षी झाले?

A) 80व्या वर्षी ✅
B) 81व्या वर्षी
C) 79व्या वर्षी
D) 83व्या वर्षी

 

संदर्भ : खंड – 7, भाग 3, प्रकरण – 4, बिंदू – 29 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


39. भदंत आनंद यांना तथागत बुद्धांनी त्यांच्या पश्चात कोणास गुरु मानावयास सांगितले आहे?

अ) धम्म
ब) संघ (भिक्खू संघ)
क) विनय

A) फक्त (अ)
B) फक्त (अ) आणि (ब)
C) फक्त (अ) आणि (क) ✅
D) तिन्हीही (अ), (ब) आणि (क)

 

संदर्भ : खंड – 7, भाग – 3 प्रकरण – 3, बिंदू – 2 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


40. भिक्खुहो, जो माझी सेवा करू इच्छितो, त्याने _______ सेवा करावी.

A) धम्माची
B) पतितांची
C) रूग्णांची ✅
D) माता-पित्यांची

 

संदर्भ : खंड – 8, भाग – 2, प्रकरण – 3, बिंदू – 20 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


41. तथागत भगवान गौतम बुद्धांना _______ नापसंत होते.

A) सौंदर्य
B) दारिद्र्य ✅
C) सैनिक
D) विनय

 

संदर्भ : खंड – 8, भाग – 3, प्रकरण – 1 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)


42. राजकुमार सिद्धार्थ गौतम यांच्या पत्नीचे नाव काय होते?

A) यशोदा
B) आम्रपाली
C) सुजाता
D) यापैकी नाही ✅

 

संदर्भ : खंड 1, भाग – 1, प्रकरण – 8 (बुद्ध आणि त्यांचा धम्म)
स्पष्टीकरण: भगवान बुद्धांच्या पत्नीचे नाव यशोधरा होते आणि हे नाव पर्यायांमध्ये नाही.


43. खालीलपैकी सर्वाधिक बौद्धांचे प्रमाण (टक्केवारी) असणाऱ्या देशांची नावे उतरत्या क्रमाने सांगा.

A) कंबोडिया, थायलंड, म्यानमार, श्रीलंका ✅
B) थायलंड, कंबोडिया, म्यानमार, श्रीलंका
C) कंबोडिया, थायलंड, श्रीलंका, म्यानमार
D) थायलंड, म्यानमार, कंबोडिया, श्रीलंका

 

संदर्भ : धम्म भारत – जगात किती बौद्ध देश आहेत – त्यांची नावे आणि यादी


44. पॅंथिऑनच्या हिस्टॉरिकल पॉप्युलरिटी इंडेक्स नुसार, भारतीय इतिहासातील सर्वात लोकप्रिय बौद्धांमध्ये पहिली चार नावे कोणती आहेत? (योग्य क्रमाने)

A) गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, 14वे दलाई लामा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ✅
B) गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, 14वे दलाई लामा
C) गौतम बुद्ध, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सम्राट अशोक, 14वे दलाई लामा
D) गौतम बुद्ध, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, 14वे दलाई लामा, सम्राट अशोक

 

संदर्भ : धम्म भारत – भारतातील टॉप 30 सर्वात प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्वे & भारतातील टॉप 30 सर्वात प्रसिद्ध बौद्ध व्यक्तीमत्वे


45. खालील विधाने विचारात घ्या.

अ) चीन, जपान, तैवान व व्हिएतनाम या देशांत हीनयान बौद्ध धर्म प्रचलित आहे.
ब) थायलंड, म्यानमार, लाओस, श्रीलंका या देशांत महायान बौद्ध धर्म प्रचलित आहे.
क) दक्षिण रशिया, नेपाळ, मंगोलिया, भूतान या देशांत वज्रयान बौद्ध धर्म प्रचलित आहे.

A) (अ), (ब) आणि (क) बरोबर
B) फक्त (अ) आणि (ब) बरोबर
C) फक्त (ब) आणि (क) बरोबर
D) फक्त (क) बरोबर ✅

 

संदर्भ : धम्म भारत – बौद्ध धर्माची माहिती आणि बौद्ध धर्माशी संबंधित 70 रंजक आणि महत्त्वपूर्ण गोष्टी


46. जगातील पहिली बौद्ध महिला प्रधानमंत्री कोण आहे/होती?

A) सिरिमावो भंडारनायके ✅
B) त्साई इंग-वेन
C) चंद्रिका कुमारतुंगा
D) आँग सान सू क्यी

 

संदर्भ : धम्म भारत – जगातील 10 बौद्ध महिला राष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्री


47. खालीलपैकी कोणता भारतीय अभिनेता हा बौद्ध धर्मीय नाही?

A) तुषार कपूर
B) आयुष्यमान खुराना
C) कबीर बेदी ✅
D) यापैकी नाही

 

संदर्भ : धम्म भारत – भारतातील बौद्ध अभिनेते आणि अभिनेत्रींची यादी
स्पष्टीकरण : कबीर बेदी हे शीख धर्माचे अनुयायी आहेत, तथापि त्यांची आई बौद्ध होती.


48. भारतीय जनगणना 2011 नुसार, महाराष्ट्रातील लोकसंख्येत बौद्धांचा वाटा किती टक्के आहे?

A) 4.8
B) 5.8 ✅
C) 6.8
D) 7

 

संदर्भ : धम्म भारत – बौद्ध, महार आणि दलित यांची लोकसंख्या


49. भारतीय जनगणना 2011 नुसार, भारतातील बौद्ध लोकसंख्येत आंबेडकरवादी बौद्धांचे (नवयानी बौद्धांचे) प्रमाण किती % आहे?

A) 67
B) 77
C) 87 ✅
D) 97

 

संदर्भ : धम्म भारत – भारतातील बौद्ध लोकसंख्या 1 कोटी की 7 कोटी?


50. भारतातील गौतम बुद्धांची सर्वात उंच मूर्ती कोणत्या राज्यात आहे?

A) बिहार
B) सिक्कीम ✅
C) महाराष्ट्र
D) आंध्र प्रदेश

 

संदर्भ : धम्म भारत –  भारतातील 12 सर्वात उंच पुतळे


विशेष

  • या परीक्षेत सहभागी स्पर्धकांच्या गुणांची यादी 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी जाहीर केली गेली.
  • त्यानंतर 14 नोव्हेंबर 2023 रोजी या मुख्य परीक्षेत सर्वात जास्त गुण मिळवणाऱ्या टॉप 11 स्पर्धकांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे परीक्षा घेण्यात आली.
  • परीक्षेचा अंतिम निकाल आणि बक्षिस वितरण 26 नोव्हेंबर 2023, संविधान दिनी, सायं. 7 वाजता प्रबुद्ध टीव्हीच्या युट्यूब चॅनलवर आणि धम्म भारत वेबसाईटवर जाहीर केला.

हेही बघा 


‘धम्म भारत’ वर मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये लेख लिहिलेले आहेत:


मैत्रिणींनो व मित्रांनो, धम्म भारतच्या नवीन लेखांचे notifications मिळवण्यासाठी स्क्रीनच्या खालील बाजूस उजवीकडे दिसणाऱ्या लाल रंगातील bell icon ला क्लिक करा.

(धम्म भारतचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला Facebook वर नक्की फॉलो करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *