उत्तर पत्रिका : भीमस्मरण महापरीक्षा 2024

2024 च्या मे-जूनमध्ये प्रबुद्ध टीव्ही द्वारे आयोजित भीमस्मरण राज्यस्तरीय ऑनलाईन महापरीक्षा 2024 च्या पाच परीक्षा संपन्न…

भीमस्मरण परीक्षा अभ्यासक्रम : धम्मभारत वरील 40 लेखांची यादी

भीमस्मरण राज्यस्तरीय ऑनलाईन महापरीक्षा 2024 मध्ये येणाऱ्या धम्म भारत वेबसाईट वरील 40 लेखांची यादी येथे देण्यात…

भीमस्मरण राज्यस्तरीय ऑनलाईन महापरीक्षा 2024

प्रबुद्ध टीव्ही द्वारे 133व्या भीम जयंतीनिमित्त भीमस्मरण राज्यस्तरीय ऑनलाईन महापरीक्षा 2024 आयोजित करण्यात आली आहे. या…

धम्मज्ञान महापरीक्षेचा निकाल जाहीर

धम्मज्ञान परीक्षा निकाल – संविधान दिनाच्या निमित्ताने 26 नोव्हेंबर 2023 रोजी राज्यस्तरीय धम्मज्ञान ऑनलाईन महापरीक्षा २०२३…

उत्तर पत्रिका : धम्मज्ञान ऑनलाईन महापरीक्षा 2023

राज्यस्तरीय धम्मज्ञान ऑनलाईन महापरीक्षा ही बुद्ध आणि त्यांचा धम्म ग्रंथ आणि धम्म भारत वेबसाईटवर आधारित परीक्षा होती.…

धम्मज्ञान परीक्षेत येणाऱ्या धम्मभारत वरील 30 लेखांची यादी

राज्यस्तरीय धम्मज्ञान ऑनलाइन महापरीक्षा 2023 मध्ये येणाऱ्या धम्मभारत वेबसाईट वरील 30 लेखांची यादी येथे देण्यात आली…