बाबासाहेबांचा 206 फूट उंच ‘सामाजिक न्यायाचा पुतळा’

सामाजिक न्यायाचा पुतळा – आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा शहरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 206 फूट उंच पुतळा…