भारतातील बौद्ध लोकसंख्या 1 कोटी की 7 कोटी?

इसवी सन पूर्व सहाव्या शतकात भारतभूमीत बौद्ध धर्माचा उदय झाला. मौर्यकाळी बौद्ध धम्म हा संपूर्ण भारताचा…