डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वातंत्र्य आणि समतेबद्दलचे विचार

स्वातंत्र्य आणि समतेचे थोर पुरस्कर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या दोन्ही तत्त्वांबद्दल महत्त्वपूर्ण विचार मांडलेले आहेत.…