मनुस्मृतीतील स्त्रिया आणि शूद्रांबद्दल अपमानास्पद विचार

मनुस्मृती या ग्रंथामध्ये असे काय लिहिलेले आहेत की ज्यामुळे ती शूद्र (दलित) आणि महिला या दोहोंसाठी…