मानवी जीवनातील दुःख याविषयी बुद्धांचे विचार

गौतम बुद्धांना जगातील एक थोर शास्त्रज्ञ समजले जाते. त्यांनी मानवी जीवनातील दुःखाच्या निरोधाचा अर्थात नाशाचा शोध…