List of Scheduled Tribes in Maharashtra and Population of each Tribe

In this article we are going to know the List of Scheduled Tribes in Maharashtra and…

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींची यादी आणि प्रत्येक जमातीची लोकसंख्या

या लेखात आपण महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींची यादी (List of Scheduled Tribes in Maharashtra) आणि त्यासोबतच 2011…

‘हे’ आहेत महाराष्ट्रातील विद्यमान बौद्ध आमदार!

महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आणि विधान परिषदेत सध्या बौद्ध आमदार (current Buddhist members of Maharashtra legislature) किती व…

महाराष्ट्रात बौद्ध समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व किती असावे आणि किती आहे?

राज्यसभा वगळता लोकसभा, महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधानपरिषदेत बौद्ध समाजाचे प्रतिनिधित्व कमी आहे. या लेखात महाराष्ट्रात बौद्ध…

‘हे’ आहेत महाराष्ट्रातील विद्यमान बौद्ध खासदार!

लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही संसद सभागृहांमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यमान बौद्ध खासदार (Current Buddhist MPs from Maharashtra)…

Shri Pranab Mukherjee’s views about Dr. Babasaheb Ambedkar

13th President of India, Shri Pranab Mukherjee has expressed his views about Dr. Babasaheb Ambedkar many…

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची यादी

या लेखात आपण महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची यादी (List of Scheduled Castes in Maharashtra) बघणार आहोत. राज्यातील…

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे लोकशाही विषयक विचार

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे लोकशाही विषयक विचार (Thoughts of Dr Babasaheb Ambedkar on…

महाराष्ट्रात महार समाजाची लोकसंख्या किती? जनगणनेतून आकडेवारी समोर

महार ही महाराष्ट्रात मराठ्यांच्या खालोखाल दुसरी सर्वात मोठी जात आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात महारांची लोकसंख्या…